Sinds 24 maart 2011 zijn wij aangesloten bij het Webshop Keurmerk voor online winkelen. Hier zijn wij heel erg blij mee. Mede hierdoor krijgt u als klant een stuk extra zekerheid om veilig en betrouwbaar te gaan winkelen bij Homestylingshop.nl.

Hieronder hebben wij een kort verhaal over het Webshop Keurmerk staan. Op de website van het Webshop Keurmerk kunt u meer lezen over het keurmerk (www.keurmerk.info).

Op de volgende link kunt u zien dat wij zijn aangesloten bij het Webshop Keurmerk.

http://www.keurmerk.info/Leden_Partners/LidDetails/3184?s=1

Webshop Keurmerk

Indien u winkelt bij een aangesloten webwinkel van het Webshop Keurmerk weet u als consument dat:

- u veilig kunt betalen;
- u zeker weet met bij welk bedrijf u winkelt;
- uw privacy gewaarborgd is;
- er sprake is van een onafhankelijke geschillenbemiddeling;
- de Keurmerk-code door een winkel moet worden nageleefd;
- u een afkoelingsperiode van 14 dagen heeft in plaats van de wettelijke 7 dagen.

met andere woorden, dat u veilig en betrouwbaar kunt winkelen op internet.

De Stichting Webshop Keurmerk is sinds 2001 dé brancheorganisatie en hét Thuiswinkel Keurmerk van thuiswinkels die hun producten en diensten voornamelijk via internet aanbieden. Met meer dan 2400 aangesloten webwinkels is de Stichting het grootste erkende Keurmerk van Nederland. De bij het Nederlandse Webshop Keurmerk aangesloten winkels staan onder onafhankelijk toezicht van de Stichting. De Stichting Webshop Keurmerk beoogt consumenten te beschermen tegen ondeugdelijke webwinkels en/of thuiswinkels.

Op 17 april 2008 heeft Webshop Keurmerk de keurmerkentoets van het Ministerie van Economische Zaken ondergaan. De toets is uitgevoerd door de Raad voor Accreditatie.

In deze toets wordt gekeken of een keurmerk en de manier waarop het keurmerk wordt verleend, wel betrouwbaar is. De betrouwbaarheid wordt uitgedrukt met een rapportcijfer, op de schaal van 1 tot 10. Het Webshop Keurmerk heeft bij deze test een rapportcijfer van een 10 gescoord. U kunt dit nalezen als u klikt op de volgende link: http://www.consuwijzer.nl/Keurmerken/Keurmerken_op_alfabet/W/Webshop_Keurmerk

Een betrouwbaar keurmerk betekent:

  • dat alleen de keurmerkeigenaar bepaalt wie zijn keurmerk op een product of dienst mag voeren;
  • dat duidelijk is waar het keurmerk voor staat;
  • dat duidelijk is waar een product of dienst aan moet voldoen om het keurmerk te mogen voeren;
  • dat het keurmerk controleert of een product of een dienst dat het keurmerk voert wel echt voldoet aan die eisen;
  • dat gecontroleerd wordt of al die informatie over een keurmerk wel openbaar is, dus gemakkelijk te vinden voor u als consument.

De keurmerktoets geeft geen oordeel over de eisen die aan een product of dienst worden gesteld. Kijk voor meer informatie op www.consuwijzer.nl

Webshop Keurmerk: een onafhankelijk keurmerk

In tegenstelling tot sommige andere keurmerken is Webshop Keurmerk onafhankelijk. Alle aangesloten webwinkels beogen de belangen van de consumenten zo goed mogelijk te behartigen.

Het Webshop Keurmerk werd opgericht toen de Consumentenbond bekend maakte de activiteiten met betrekking tot het Webtrader-logo te beëindigen. Veel webwinkels die na de uitvoerige screeningsprocedure het Webtrader-logo op de website mochten gebruiken, sloten zich toen aan bij het Webshop Keurmerk. De Webshop Keurmerk-voorwaarden zijn dan ook gebaseerd op de eerder door de Consumentenbond gehanteerde voorwaarden.
Om de onafhankelijkheid te waarborgen is het beheer ondergebracht in de Stichting Webshop Keurmerk.

De bij de Stichting Webshop Keurmerk aangesloten winkels zijn verplicht te voldoen aan de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving en aan de Keurmerk-code. De Stichting Webshop Keurmerk stelt zich mede ten doel het vertrouwen van consumenten ten aanzien van internetaankopen, per telefoon, catalogus en post te vergroten.

Klachtenregeling Webshop Keurmerk

De bij de Stichting Webshop Keurmerk aangesloten winkels dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen. Webshop Keurmerk controleert de aangesloten webwinkels en bemiddelt bij eventuele geschillen.

Een bij Webshop Keurmerk aangesloten winkel voert een privacy protocol met het doel dat persoonlijke gegevens van de internetconsument niet worden misbruikt.

Indien een webwinkel zich niet aan de regels houdt, kan de consument een klacht indienen. De Stichting Webshop Keurmerk onderzoekt de klacht en tracht het probleem op te lossen.

In gevallen waarbij het probleem niet naar behoren wordt opgelost en de Stichting Webshop Keurmerk van mening is dat dit te wijten is aan de aangesloten webwinkel, bestaat de mogelijkheid dat de webwinkel het recht wordt ontnomen het Keurmerk-logo te voeren.

De Stichting Webshop Keurmerk zal er voor zorgdragen dat voor de consument duidelijk is dat een bij de Stichting Webshop Keurmerk aangesloten winkel gewaarborgd, veilig en betrouwbaar is.